Zorgverzekeraars
De kosten voor de behandelingen kunnen (deel) vergoed worden door de zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering “alternatieve therapie”.
Elke zorgverzekeraar heeft weer andere eisen en derhalve is het polis-afhankelijk of hier vergoedingen voor verleend kunnen worden of niet, en wat de hoogte hiervan is. Het is in het belang van de cliënt dat deze zich vooraf goed op de hoogte stelt bij de eigen zorgverzekeraar over de vergoedingen van de behandeling. Brilliance of You is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor het wel of niet ontvangen van vergoedingen en de eventuele hoogte daarvan. De client is hier zelf verantwoordelijk voor.

Cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, lezingen, yoga en retraites vallen niet onder de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Uitzondering hierop kan onder bepaalde voorwaarden de Mindfulness-cursus (MBCT) zijn. Vraag altijd naar de voorwaarden hiervoor.

Momenteel is de VGZ Groep, DSW, Pro – Life en ‘Zorg en Zekerheid’ uitgesloten van vergoedingen.

Kosten en betalingen

Voor alle behandelingen geldt dat de kosten volledig na afloop van het consult ter plekke voldaan dienen te worden, dat kan contant of per pin.
Voor consulten die niet binnen de gestelde termijn van 24 uur voorafgaand aan het consult telefonisch of per e-mail zijn geannuleerd, dat de volledige kosten van het consult in rekening zullen worden gebracht. Ook bij no-shows zullen de kosten volledig in rekening worden gebracht en de factuur die daaruit volgt, dient binnen de termijn van 7 dagen voldaan te zijn.