Algemene voorwaarden

Aanmelding, inschrijving en betaling
Aanmelding voor een vakantie, reis en/of retraite (hierna: arrangement) geschiedt door het inzenden (digitaal) van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier naar Brilliance of You, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt. De factuur en het verzoek voor de (aan-) betaling volgt uiterlijk binnen zeven.

De inschrijving is definitief, en de kamer en/of het bed staan gereserveerd, na ontvangst van de (aan)betaling van de factuur. Het verschuldige bedrag dient binnen zeven dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Het restantbedrag dient dertig dagen voor aanvang van het arrangement te zijn ontvangen op de rekening van Brilliance of You. De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan. Inschrijvingen en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

Annulering door inschrijver
Bij annulering van de inschrijving tot dertig dagen voor aanvang van het geboekte arrangement is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd, ook als de factuur voor aanbetaling nog niet verzonden is door Brilliance of You, of de inschrijver deze factuur nog niet betaald heeft. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander persoon onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht. Van dertig tot vijftien dagen voor aanvang van het geboekte arrangement is de inschrijver vijftig procent van de arrangementssom verschuldigd. Bij annulering binnen vijftien dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver honderd procent van de arrangementssom verschuldigd. Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

Brilliance of You adviseert de inschrijver/deelnemer een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

Doorgang / annulering door Brilliance of You
De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers per arrangement staat vermeldt op de website van Brilliance of You en/of in de bevestiging. In geval van annulering door Brilliance of You zal dit uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per e-mail aan de inschrijvers/deelnemers. In geval van annulering door Brilliance of You zal het betaalde bedrag binnen zeven dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers/deelnemers.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het arrangement van Brilliance of You. Brilliance of You en eventueel (ingehuurde) en samenwerkende mensen/instanties, sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen voor, tijdens of volgend op het arrangement.

Brilliance of You is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het arrangement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.

Tijdens het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening,

Brilliance of You adviseert de inschrijver/deelnemer dringend een eigen reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk reglement
Gedurende het arrangement kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.

Klachten
De arrangementsbegeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan Brilliance of You. Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.

Akkoordverklaring
Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver/deelnemer zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden van Brilliance of You.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01 januari 2017