Wekelijks worden er op de dinsdagavond yoga-lessen gegeven in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Een combinatie van o.a. Hatha en Yin Yoga met ontspannings-, bewegings- en ademhalingstechnieken en meditatieve momenten die het lichaam en geest ondersteunen en uiteindelijke bewuster leren om het eigen lichaam te Voelen.

Yoga, dat afgeleid is van het Sanskriet woord Yuj dat ‘verbinding’ betekent, bevordert en herstelt de verbinding tussen lichaam en geest. Yoga is ook een leefwijze en een oefenmethode die gaat over het verbinden en in evenwicht brengen van alle lagen van ons bestaan die tegengesteld lijken te zijn (lichaam en geest, zwart en wit, spanning en ontspanning, rust en actie, e.d.). Hierdoor komen we uiteindelijk tot een natuurlijke staat van Zijn, waarin het leven in zijn heelheid en compleetheid kan worden ervaren. Yoga gaat over bewustwording, het zien en voelen van wie je daadwerkelijk bent. In je volledig mens-zijn, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Yoga leert je om weer te luisteren naar je eigen lichaam om zo de balans van lichaam en geest te herstellen.

Voordelen van Yoga:
– betere nachtrust
– meer energie
– betere en diepere ademhaling
– lagere en stabielere bloeddruk
– verbetering van lichaamshouding
– verbetering van soepelheid en lenigheid van het lichaam en geest
– rust in het hoofd
– verbetering van het geheugen
– stress-bestendiger
– innerlijke kalmte

Kosten lidmaatschap
Kosten van het lidmaatschap*:
 per maand (4 lessen) € 35,00

Kennismakingsles:
Het is altijd mogelijk om een eenmalige kennismakingsles te volgen.
De kosten bedragen € 8,75 voor deze les.
Vooraf aanmelden per e-mail, telefoon of inschrijfformulier is noodzakelijk.

Dag en tijdstip:
elke dinsdagavond, 19.45 – 21.00 uur

Docente:
De lessen worden verzorgd door Angelique Fox. Zij is reeds vele jaren een veelgevraagde gediplomeerde Yin Yoga, Hatha Yoga, bodybalance en pilates docente en Mind-Walk trainer.

Groepsgrootte:
De lessen worden gegeven in relatief kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. Dit om voor elke deelnemer ruime begeleiding en veiligheid te kunnen bieden. Elke deelnemer verdient de aandacht en veiligheid die hij/zij nodig heeft om binnen de grenzen van zijn/haar kunnen te groeien om de verbinding en balans van lichaam en geest te creëren.

Aanvullende voorwaarden lidmaatschap:
– lessen duren circa 75 minuten
– lessen die niet bijgewoond worden om welke reden dan ook, kunnen niet worden ingehaald 
 en/of kosten worden niet geretourneerd
– indien de cursist langer dan zes weken/lessen aaneensluitend niet aanwezig kan zijn wegens ziekte, werk en of familie-omstandigheden, kan er in onderling overleg gesproken worden over het ‘pauzeren’ van het lidmaatschap
– instroom is te allen tijde mogelijk
– alle communicatie over lessen, afwezigheid, kosten, e.d. verlopen via Brilliance of You (Dominique Hermans)
– bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een maand opzegtermijn
– lessen die uitvallen wegens ziekte, vakantie of aanwezigheid van de yoga-docente worden niet in rekening 
 gebracht
– gedurende de vakantieperiode juli-augustus zullen er in principe geen yoga-lessen worden gegeven, mits er in onderling overleg tussen Brilliance of You, de  yoga-docente en de cursisten anders besloten wordt.

* maandbedrag van het lidmaatschap worden maandelijks gefactureerd
indien een maand uit meer dan 4 dinsdagen bestaat, is het maandbedrag : het aantal lessen x € 8,75 per les

 

//