Brilliance of You

praktijk en opleidingsinstituut voor persoonlijke groei en welzijn

 

Complementaire en Preventieve Geneeskunde

 

Mindfulness voor kinderen

 

Mindfulness is een aandachtstraining voor kinderen waarbij ze leren omgaan met het bewust aanwezig zijn in het moment. Door het bewust bezig zijn met praktische mindfulness-oefeningen die aansluiten bij de leeftijdsgroep, ervaren de kinderen meer rust thuis, op school, tijdens het sporten en andere activiteiten.

 

Bewust leven is belangrijk voor ieder mens en zeker voor kinderen. De kinderen staat nog aan het begin van een bijzonder en lang leven. Er wordt veel verwacht van de kinderen in de huidige maatschappij.

Indien er reeds op jonge leeftijd aandacht besteed wordt aan bewust en in aandacht leven, helpt die het kind zijn hele leven door.

 

Tegenwoordig neemt het aantal klachten / ongemakken bij kinderen toe door de grote druk die de maatschappij (school, sportclubs, verenigingen, vriendjes, ouders, etc.) hen oplegt, maar ook door wat de kinderen zichzelf opleggen.

 

Klachten die steeds meer kinderen ervaren zijn:

- niet eenvoudig in slaap kunnen vallen

- onrustig slapen

- gespannen zijn

- hoofdpijn

- buikpijn

- uitslag / eczeem (veelal uiting van spanningen)

- moeilijk met prikkels uit de omgeving om kunnen gaan

- niet weten om te gaan met emoties

 

Mindfulness helpt je bij:

- het tot rust brengen van gedachten

- het in balans brengen van emoties (angst, verdriet, vreugde en boosheid)

- lichamelijke sensaties waar te nemen

- het ontspannen van lichaam en geest

- milder naar zichzelf kijken

- milder naar anderen kijken

- eenvoudiger accepteren van wat er is

 

Tijdens de mindfulness-lessen worden er praktische oefeningen gedaan die aansluiten bij de leeftijdsgroep. De oefeningen zijn gericht op bewustwording en opmerkzaamheid, en het schakelen met de aandacht op een vriendelijke, milde manier.

 

Bij de mindfulness wordt gewerkt met bewustwording van:

- de adem

- het lichaam

- het opmerken van gedachten

- het opmerken van emoties

- het aandachtig luisteren

- het aandachtig bewegen

- het stil zijn

- het aanwezig zijn in het moment

 

 

Voor ouders/verzorgers die hun kind met mindfulness in aanraking willen laten komen, zijn er drie mogelijkheden voor wat betreft leeftijdsgroepen:

     - mindfulness-training voor kinderen van 5 t/m 7 jaar

     - mindfulness-training voor kinderen van 8 t/m 11 jaar

     - mindfulness-training voor kinderen van 12 t/m 18 jaar

 

 

Er zijn twee mogelijkheden om aan lessen/bijeenkomsten deel te nemen:

Optie 1 :  10 lessen en bijeenkomsten Mindfulness in een termijn van circa 4 maanden

                   (start meerdere malen per jaar)

Optie 2 :  18 lessen en bijeenkomsten Mindfulness verdeelt over een periode van een schooljaar (sept. - juni)

 

Lessen / bijeenkomsten duren circa 45 minuten voor kinderen van 5 t/m 11 jaar.
De sessies voor kinderen van 12 t/m18 jaar duren circa 60 minuten.

 

Kosten per deelnemer:

€ 225 incl. BTW voor Optie 1 inclusief het 'Smoelenschrift' voor kinderen van 5 t/m 7 en 8 t/m 11 jaar

€ 295 incl. BTW voor Optie 1 inclusief het 'Smoelenschrift' voor kinderen van 12 t/m 18 jaar

 

€ 395 incl. BTW voor Optie 2 inclusief het 'Smoelenschrift' voor kinderen van 5 t/m 7 en 8 t/m 11 jaar

€ 495 incl. BTW voor Optie 2 inclusief het 'Smoelenschrift' voor kinderen van 12 t/m 18 jaar

 

 

 

 

 

Startdatum, tijd en locatie:

september 2017

locatie Brilliance of You, Landgraaf

 

Maximaal aantal deelnemers per groeples is 6 kinderen waarbij er per kind één ouder/begeleider aanwezig mag zijn als toehoorder bij de kinderen van 5 t/m 11 jaar. Bij kinderen van 12 t/m 18 jaar begeleiding in overleg.

 

 

We verzorgen tevens mindfulness-cursussen / bijeenkomsten voor kinderen op basisscholen en voortgezet onderwijs en buiten- en naschoolse opvang. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

 

Data en prijzen voor individuele trainingen worden in overleg vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brilliance of You
Abdissenlaan 82 D/E

6374 BM  Landgraaf

        ______________________________________________________________________________________________________________________

         praktijk@brillianceofyou.net
         www.brillianceofyou.net

 

        Tel. 06 24 886 887

KvK 14106447