Brilliance of You

praktijk en opleidingsinstituut voor persoonlijke groei en welzijn

 

Complementaire en Preventieve Geneeskunde

 

 

Wat is Hooggevoeligheid

 

Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met het zich anders voelen dan anderen, een gevoel dat moeilijk te omschrijven is. Wetenschappelijk is bewezen dat hooggevoeligheid een eigenschap is van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige personen anders dan bij de meeste mensen. De verwerking van de prikkel wordt met meer precisie en omvang door de hersenen opgenomen dan bij de 'gemiddelde mens'. Hooggevoeligen (HSP-ers) hebben daarmee dus niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral complexer. Met hooggevoeligheid word je geboren en is waarschijnlijk ook erfelijk. Uit onderzoek blijkt dat circa 20% van de bevolking hooggevoelig is, waarbij het aantal geboren hoogsensitieve baby's enorm toeneemt.

Kenmerken van HSP-ers:

- waarnemen van subtiele nuances

- intensieve en gedetailleerde waarneming
  middels de zintuigen

- sterk vermogen om (emotionele) stemmingen
  van anderen waar te nemen

- sterke ervaring van de eigen emoties

- intense beleving van muziek en kunst

- sterke binding met de natuur

- veelal perfectionistisch van aard

- veelal denken in beelden

- soms paranormaal begaafd

- groot rechtvaardigheidsgevoel

- grote behoefte aan het helpen en begrijpen
  van anderen

- zichzelf op de tweede plaats zetten

- rijke innerlijke belevingswereld

- vaak dromerig en fantasierijk

- alleen willen zijn

- holistisch ingesteld

Klachten die veel HSP-ers ervaren:

- overprikkeling waardoor een stress-situatie ontstaat

- moeite met het dagelijks drukke ritme

- moeite met plannen en het structureren

- onrust en spanningen

- vermoeidheid

- snel zorgen maken en overstuur raken

- vaak hoofdpijn

- gevoeligheid van geluid (harde muziek, hoge tonen,
  eetgeluiden e.d.)

- fysieke klachten als maag- en darmklachten

- allergie├źn

- emoties die lang blijven langen

- zich onbegrepen voelen door anderen
- te weinig tijd voor zichzelf kunnen nemen om tot rust 
  te komen

- leven in een droomwereld

- zichzelf wegcijferen

- moeite hebben met kritiek ontvangen

- burn-out


Brilliance of You begeleidt hooggevoelige volwassenen en kinderen middels het aanbieden van workshops, cursussen en coaching. Het primaire doel tijdens dit alles is dat de hooggevoelige volwassene en het hooggevoelige kind zijn eigen Kracht leert ervaren en gebruiken.

 

 

 

 

Brilliance of You
Abdissenlaan 82 D/E

6374 BM  Landgraaf

        ______________________________________________________________________________________________________________________

         praktijk@brillianceofyou.net
         www.brillianceofyou.net

 

        Tel. 06 24 886 887

KvK 14106447